พรมแผ่น CARPET INTER

หากจะกล่าวถึง พรมแผ่น มักนิยมนำไปใช้สถานที่อาคาร เชิงพาณิชย์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่ ด้วยนวัฒกรรมจากเครื่องทอของพรมที่ช่วยรองรับของเส้นสีย้อมจากไหมพรม การซับซ้อน และวัสดุที่ช่วยรองรับพรม จึงดีไซน์ลวดลายของ พรมแผ่น ออกมาได้อย่างทันสมัย และดูสวยงามอย่างมีระดับ  สามารถตกแต่ง ปูพรมแผ่น ได้หลากหลายทิศทาง และด้วยประโยชน์ของ พรมแผ่น ที่หลากหลายนอกจากความสวยงามแล้ว  ประสิทธิภาพในการใช้งานค่อนข้างทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา  หากเลือกปูพื้นด้วย พรมแผ่น จะช่วยในเรื่องของการเดินบนพื้นไม่ทำให้รู้สึกกระด้าง เวลาสัมผัส ทำให้รู้สึกเย็น และช่วยในเรื่องของการลื่นล้มอีกด้วย  พรมแผ่น ยังช่วยซึมซับจากแรงกระแทก ช่วยลดพลังงานเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้อย่างดี ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องได้อย่างสมดุล

ลักษณะโดดเด่นของ EcoSquare

 • มีส่วนประกอบร้อยละ 63.5 จากวัสดุรีไซเคิล
 • สามารถนำกลับมาผ่านกระบวนการแปรสภาพเพื่อใช้งานใหม่ 100%
 • เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Greenstar
 • ปราศจากพลาสติกไซเซอร์ และสเตบิไลเซอร์
 • มีการคงตัวของรูปร่าง และขนาด (BS EN 986) ยอดเยี่ยม น้อยกว่า 0.15%
 • พรมแผ่นชนิด EcoSquare สามารถนำมาคำนวณได้ตาม มาตรฐาน LEED
 

กรุณากรอกข้อความ...


 

พรมแผ่น รุ่น Mezzanine

 

พรมแผ่น รุ่น Mezzanine

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Hi-Low Loop Texture
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 3 - 5 mm.
 • Total Carpet Weight : 4,179 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

 พรมแผ่น รุ่น Apex II

พรมแผ่น รุ่น Apex II

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Multi Level Texure Tufted
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Nylon
 • Tufting Gauge : 1/12 inch
 • Ple Height : 2.5 - 5.5 mm.
 • Total Carpet Weight : 4,179 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • End Use Classification : BS EN 1307 Class 33 - Heavy Commercial
 • Caster Chair Index : BS EN 985 > 2.4
 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Radiant Panel Test : ASTM E648 Class 1
 • Smoke Density : ASTM E662 < 450
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

 พรมแผ่น รุ่น Flatlands

พรมแผ่น รุ่น Flatlands

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Multi Level Texure Tufted
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Nylon
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 3.0 - 4.0 mm.
 • Total Carpet Weight : 3,995 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • End Use Classification : BS EN 1307 Class 33 - Heavy Commercial
 • Caster Chair Index : BS EN 985 > 2.4
 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Radiant Panel Test : ASTM E648 Class 1
 • Smoke Density : ASTM E662 < 450
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

 พรมแผ่น รุ่น Mesa

พรมแผ่น รุ่น Mesa

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Multi Level Texure Tufted
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Nylon
 • Tufting Gauge : 1/12 inch
 • Ple Height : 2.5-5.0 mm.
 • Total Carpet Weight : 4,010 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • End Use Classification : BS EN 1307 Class 33 - Heavy Commercial
 • Caster Chair Index : BS EN 985 > 2.4
 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Radiant Panel Test : ASTM E648 Class 1
 • Smoke Density : ASTM E662 < 450
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

 

พรมแผ่น รุ่น Re-Play

พรมแผ่น รุ่น Re-Play

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Tufted Level Loop Texure
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 4 mm.
 • Total Carpet Weight : 3,695 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

พรมแผ่น รุ่น Penthouse Plus II

 

พรมแผ่น รุ่น Penthouse Plus II

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Tufted Level Loop
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 4 mm.
 • Total Carpet Weight : 3,930 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

พรมแผ่น รุ่น Hydra

 

พรมแผ่น รุ่น Hydra

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Tufted Multi- Level Loop
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/12 inch
 • Ple Height : 3.5-5 mm.
 • Total Carpet Weight : 4,145 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

พรมแผ่น รุ่น Artline III

 

พรมแผ่น รุ่น Artline III

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Texure Tufted Loop Pile
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 4 mm.
 • Total Carpet Weight : 3,930 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

พรมแผ่น รุ่น Highway II

พรมแผ่น รุ่น Highway II

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Tufted Multi-Level Loop
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Polypropylene
 • Tufting Gauge : 1/12 inch
 • Ple Height : 3.0-5.0 mm.
 • Total Carpet Weight : 4,190 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

พรมแผ่น รุ่น Sanskrit Plus II

 

พรมแผ่น รุ่น Sanskrit Plus II

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Texure Tufted Loop Pile
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Nylon
 • Tufting Gauge : 1/10 inch
 • Ple Height : 3.0-5.0mm.
 • Total Carpet Weight : 4,077 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm.

 Performance

 • End Use Classification : BS EN 1307 Class 33 - Heavy Commercial
 • Caster Chair Index : BS EN 985 > 2.4
 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

 

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Radiant Panel Test : ASTM E648 Class I
 • Smoke Dendity : ASTM E662 < 450
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

พรมแผ่น รุ่น Color Symphony

 

พรมแผ่น รุ่น Color Symphony

Carpet Tile Specifications

 • Construction : Multi Level Texure Tufted
 • Pile Fiber : 100% Solution Dyed Nylon
 • Tufting Gauge : 1/12 inch
 • Ple Height : 3.0-5.0mm.
 • Total Carpet Weight : 4,179 gram/sq.m.
 • Backing Structure : EcoSquare , Reinforced Recycled Backing
 • Pile Treatment : Stain and Soil Protection
 • Tile Size : 50 x 50 cm. , 25x100 cm.

 Performance

 • End Use Classification : BS EN 1307 Class 33 - Heavy Commercial
 • Caster Chair Index : BS EN 985 > 2.4
 • Dimensional Stability : BS EN 986 < 0.15%
 • Electrostatic Propensity : AATCC 134 < 3 KV
 • Colorfastness To Light : ISO 105 B02 Min L6

Flammability

 • Hot Metal Nut : BS 4790 Low Radius
 • Radiant Panel Test : ASTM E648 Class I
 • Smoke Dendity : ASTM E662 < 450
 • Surface Flammability : ASTM D 2859 Passes

Acoustic Behaviour

 • Sound Absorption : BS EN ISO 354 NRC 0.15 or Higher

Committed to the continuous growth of socialresponsibility and environmental practices

Visitors: 181,810