ผลงานติดตั้ง มู่ลี่อลูมิเนียม หมู่บ้าน The City บางใหญ่

ผลงานติดตั้ง มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาดใบ50 มม. สีขาว ลูกค้าตกแต่งบริเวณหน้าต่าง ภายในบ้าน เพื่อช่วยกรองแสง ไม่ให้แสงลอดผ่านเข้ามาภายในห้องมากเกินไป และด้วยโทนสีของมู่ลี่อลูมิเนียม ที่เป็นสีขาว ช่วยทำให้บรรยากาศภายในห้องดูกว้างขวางยิ่งขึ้น

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้าน The City บางใหญ่

 


ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่อลูมิเนียม สีขาว ขนาดใบ 50 มม.

Visitors: 175,281