ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า บริษัทจินเทค (ประเทศไทย) นวนคร

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม. ลูกค้าต้องการใช้งานปูทางเดิน ภายในออฟฟิศ เพื่อช่วยเพิ่มความนุ่มนวลขณะเดินเหยียบไปมา พร้อมช่วยซับเสียงอย่างดี ไม่ส่งเสียรบกวนขณะเดินภายในออฟฟิศ และอีกทั้ง สามารถทำความสะอาดง่าย ช่วยเพิ่มสีสันภายในออฟฟิศให้ดูใหม่ และน่าทำงานเพิ่มขึ้น

สถานที่ติดตั้ง : บริษัท จินเทค (ประเทศไทย) นวนคร

 

สถานที่หน้างานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

ผลงานปูพรมทอ สีฟ้า หนา 5 มม.

Visitors: 178,383