ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้องแบบทึบ พร้อมกุญแจล็อค คลองถมเซ็นเตอร์

ผลงานติดตั้งฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สเหลืองพื้นขาว ขนาดใบ 8.5 ซม. หนา 6 มม. พร้อมเสริมกล่องอลูมิเนียม สีขาว เพื่อช่วยเสริมคานยื่นออกมาเพื่อให้รางฉากกั้นห้องสามารถทำงานได้ พร้อมด้วยกุญแจล็อค สำหรับใช้ล็อคใบฉากขณะปิดร้าน

สถานที่ติดตั้ง : คลองถมเซ็นเตอร์

 


ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

 

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

ผลงานติดตั้ง ฉากกั้นห้อง พีวีซี แบบทึบ ลายไม้สีเหลือง พื้นขาว พร้อมกุญแจล็อค

Visitors: 178,386