ผลงานติดตั้ง ผ้าม่านลอน มู่ลี่ไม้ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า ขจรวิทย์

ผลงานติดตั้ง ผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว สามารถกันแสงแดดได้มากถึง 90% และผ้าม่านลอนแบบโปร่ง สีขาว เพื่อช่วยกรองแสงแดดจากด้านนอก พร้อมสายรวบม่านสวยๆ ตกแต่ง และลูกค้าเลือกติดตั้งมู่ลี่ไม้บาสวูด ขนาดใบ 50 มม. สีขาว โดยลูกค้าติดตั้งบริเวณกระจกห้องครัวเพื่อช่วยปกปิดไม่ให้บุคคลภายนอกมองเห็นบรรยากาศภายในครัว

สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านเฟื่องฟ้า ขจรวิทย์ สมุทรปราการ

 

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งมู่ลี่ไม้บาสวูด ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งมู่ลี่ไม้บาสวูด ขนาดใบ 50 มม.

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านจีบแบบทึบ สีเขียว และม่านจีบแบบโปร่ง สีขาว พร้อมสายรวบม่าน สีเขียวอ่อน

ผลงานติดตั้งผ้าม่านสอดแป๊ป สีเขียว

 

Visitors: 178,386