ผลงานปูพรมแผ่น บริษัทbenpac packaging จ.ระยอง

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ขนาด 50 x 50 ซม. หนา 5 มม. ลูกค้าต้องการเปลี่ยนพรมแผ่น ห้องประชุม และปูใหม่ เพื่อช่วยเปลี่ยนบรรยากาศภายในห้องปรพชุมให้ดูใหม่ และน่าใช้งานเพิ่มขึ้น อีกทั้งพรมแผ่นสามารถทำความสะอาดง่าย ทั้งยังสามารถซับเสียงได้ดีด้วย

สถานที่ติดตั้ง : บริษัท benpac packaging อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

ผลงานปูพรมแผ่น สีเทา ภายในห้องประชุม

Visitors: 175,280